Marktgemeinde Rosegg Bild und Logo

01.07.2017, 30. Konzert klassischer Musik am Hum

Am 1. Juli 2017 findet um 20.15 Uhr in der renovierten Waldkirche St. Christof am Hum bei Pirk das 30. Konzert klassischer Musik mitGabriel Lipuš - tenor und Janez Gregorič, Gitarre statt.


Gabriel Lipuš - tenor: Rojen v Železni Kapli. Na deželnem konservatoriju v Celovcu je študiral solopetje in džez klavir, na akademiji za džez v Gradcu petje (Jay Clayton), na visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju pa solopetje, samospev in oratorij (prof. Ksgr. Kurt Equiluz). Diplomiral je leta 1996. Od leta 1993 nastopa kot baritonist in od leta 2007 naprej kot tenorist v Avstriji, Sloveniji, Italiji, Nemčiji in drugih evropskih državah. Živi kot svobodni glasbenik v Celovcu; od leta 2001 je zaposlen kot profesor solopetja na deželnem konservatoriju. Kot solist sodeluje redno s Sinfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija, komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije in Academia Ars Musicae, Celjskim godalnim orkestrom, Euro Symphony Orchestra, KSO - Koroškim sinfoničnim orkestrom, KELAG BIGBand-om ter z uglednimi skladatelji, dirigenti in glasbeniki, režiserji in koreografi, pisatelji in igralci iz celotnega alpsko-jadranskega prostora. Deluje tudi kot skladatelj za scensko glasbo, piše glasbo za radio, film in televizijo, muzikale za otroke in odrasle.
Sodeloval je tudi kot pevec in skladatelj pri snemanjih številnih zgoščenk. Prejel leta 2004 »Pospeševalno nagrado za glasbo« dežele Koroške. Kot umetniški vodja glasbenega gledališča »GABRIEL« prejel  leta 2003 prvo nagrado »Zlata paličica« za najboljšo predstavo PRIŽGITE LUČI, v okviru 10. mednarodnega festivala, ki jo podeljuje mesto Ljubljana. Leta 2005 prejel »Častno nagrado za čezmejno kulturno delovanje«, ki jo podeljuje Zvezno ministrstvo za umetnost na Dunaju.

Gabriel Lipuš – Tenor: Geboren in Bad-Eisenkappel, Kärnten. Studierte Sologesang und Jazzklavier am Landeskonservatorium in Klagenfurt, Jazz-Gesang auf der Jazzakademie in Graz (Jay Clayton) sowie Sologesang, Lied und Oratorium auf der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Prof.Ksgr.Kurt Equiluz). Diplomierte 1996. Seit 1993 Auftritte als Bariton und seit 2007 als Tenor in Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland und anderen europäischen Staaten. Lebt als freischaffender Musiker in Klagenfurt; seit 2001 Professor für Sologesang am Kärntner Landeskonservatorium. Als Sänger rege Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester und Big Band RTV Slovenija, Kammerorchester Academia Ars Musicae, Streichorchester Celje, Euro Symphony Orchestra, KSO Kärntner Sinfonieorchester, Kelag BIGBand sowie namhaften Komponisten, Dirigenten und Musikern, Regisseuren und Choreographen, Schriftstellern und Schauspielern aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum. Als Sänger und Komponist auf zahlreichen CDs vertreten. Gabriel Lipuš erhielt im Jahr 2004 den Förderungspreis für Musik des Landes Kärnten. Als künstlerischer Leiter des Musiktheaters GABRIEL erhielt er von der Stadt Ljubljana im Jahr 2003 im Rahmen des 10. Internationalen Festivals den 1. Preis „ZLATA PALIČICA“ für die beste Vorstellung „Prižgite luči / Schalten sie Licht ein«. Im Jahr 2005 wurde dem Musiktheater Gabriel vom Bundeskanzleramt in Wien der WÜRDIGUNGSPREIS FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE KULTURELLE ARBEIT  zuerkannt.

Janez Gregorič, kitara: Janez Gregorič, rojen leta 1965 v Celovcu (Avstrija), je študiral kitaro na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu pri prof. Martinu Myslivečku, kjer je leta 1994 opravil diplomski izpit z odličnim uspehom. Zvezno ministrstvo za kulturo mu je leta 1995 odobrilo delovno štipendijo za učenje »šole Carlevaro« (Berlin) in tehnike F.M. Alexander (Dunaj). V letih 1998–2001 je študiral pri maestru Abelu Carlevaru v Montevideu (Urugvaj).
Janez Gregorič nastopa kot solist in komorni glasbenik v številnih državah Evrope in se lahko ozre na razvejano glasbeno sodelovanje, med drugimi z Bernardo Fink (mezzosopran) in Walterjem Auerjem (flavta). Janez Gregorič je ustanovitelj in umetniški vodja Mednarodne delavnice za komorno glasbo Sonus in je skupno z avtorjem Fabjanom Hafnerjem pobudnik medpanožne prireditve TRIVIUM / TRI POTI / DREI WEGE.
Od leta 1998 naprej je dejaven kot predavatelj pri mednarodnih seminarjih. Kot avtor šole za kitaro Alles CLARO kot uspešni pedagog nadaljuje didaktično pot svojega učitelja Abela Carlevara. Kot kitarist in skladatelj je posnel številne zgoščenke. Njegova aktualna dvojna zgoščenka Cronomías de Montevideo je umetniški dokaz njegovega intenzivnega ukvarjanja z delom Abela Carlevara. Estet zvoka - Poslušalec ugotovi takoj: tu ima opravka z estetom zvoka – tako Petra Maierja v časopisu »Gitarre aktuell« o zgoščenki »in.concert@20th«. Gregorič je predstavil popolno simbiozo med tehnično fascinacijo in stilistično barvo – sanje, ki so zaživele tudi pri njegovih lastnih skladbah […] Biserno jasen ton, bogat in neposreden v basu, pa vendar poln žametne topline – pravi užitek.
Tim Hofmann v »Freie Presse – Chemnitz«

Janez Gregorič, Gitarre: Janez Gregorič, geb. 1965 in Klagenfurt (Österreich), studierte Gitarre an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz bei Prof. Martin Mysliveček, wo er 1994 seine Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ablegte. Das Bundesministerium für Kunst gewährte ihm 1995 ein Arbeitsstipendium zum Erlernen der „Carlevaro-Schule“ (Berlin) und der F.M. Alexander-Technik (Wien). In den Jahren 1998 bis 2001 studierte er bei Maestro Abel Carlevaro in Montevideo (Uruguay).
Janez Gregorič tritt als Solist und Kammermusiker in vielen Ländern Europas auf und kann auf eine rege musikalische Zusammenarbeit zurückblicken, unter anderem mit Bernarda Fink (Mezzosopran) und Walter Auer (Flöte). Janez Gregorič ist Gründer und künstlerischer Leiter der Internationalen Kammermusikwerkstatt Sonus und der neuen Konzertreihe sonusiade im Museum Liaunig. Gemeinsam mit dem Autor Fabjan Hafner ist es Initiator der spartenübergreifenden Veranstaltung TRIVIUM / TRI POTI / DREI WEGE.
Seit 1998 ist er als Vortragender bei internationalen Seminaren tätig. Als Autor der Gitarrenschule Alles CLARO setzt er als erfolgreicher Pädagoge den didaktischen Weg seines Lehrers Abel Carlevaro fort. Als Gitarrist und Komponist kann er auf etliche CD-Aufnahmen verweisen. Seine aktuelle Doppel-CD Cronomías de Montevideo ist der künstlerische Beleg seiner intensiven Beschäftigung mit dem Schaffen Abel Carlevaros. Klangästhet – Der Hörer bemerkt es sofort: hier ist ein Klangästhet am Werk – so betitelt Peter Maier in der deutschen Fachpresse „Gitarre aktuell“ die Besprechung der CD „in.concert@20th“. Gregorič führte eine perfekte Symbiose zwischen technischer Faszination und stilistischer Farbe vor – ein Traum, [...] Ein glockenklarer Ton, satt und direkt im Bass und doch mit einer seidigen Wärme versehen – einfach ein Genuss. (Tim Hofmann, in „Freie Presse – Chemnitz“) www.gregoric.at

 

 

Datum: 
Samstag, 1 Juli, 2017 - 20:15
Veranstaltungsort: 
Waldkirche St. Christoph am Hum